دسته: ورزش

برگزاری نشست بررسی انتشار کتاب “دکتر حسین بنایی، مردی چون گل خار”

“آژنگ نیوز”:به مناسبت انتشار کتاب “دکتر حسین بنایی، مردی چون گل خار”، گردآوری و نوشتۀ علی گوهری، بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا به بررسی…