دسته: گزارش

سیدنی پواتیه بازیگرسیاهپوست برنده جایزه اسکاربهترین بازیگرمرد

“آژنگ نیوز”:سیدنی پواتیه بازیگرسیاهپوست برای بازی در فیلم نیلوفرهای مزرعه (۱۹۶۳)، اولین آمریکایی آفریقایی تبار بود که برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد در چنین روزی در سال ۱۹۶۴ شد.…