دسته: گزارش

نامه سرگشاده به سفیر آلمان در تهران و حکایت غم انگیز سایت ویزا متریک

“آژنگ نیوز”:نامه سرگشاده به سفیر آلمان در تهران و حکایت غم انگیز سایت ویزا متریک جناب آقای هانس-اودو موتسل، سفیر محترم دولت جمهوری فدرال آلمان در تهران پیشاپیش بابت زبان…