دسته: المپیک

تقویم تاریخ ایران،امروز ‍۲۳مرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۲۳مرداد ماه بدین شرح است: ۲۳مرداد ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،سرشماری عمومی کشور آغاز شد. ۲۳مرداد ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،نخستین سمینار منطقه ای شورایعالی زنان اصفهان در…