دسته: کاریکاتور

فیلمهای کارتونی جدیدوجزییات باور نکردنی

“آژنگ نیوز”: فیلمهای کارتونی جدید از سوی کودکان وبزرگسالان بسیار مورد استقبال واقع شده است. زیرا کیفیت این کارتونها فوق العاده است.همچنین توجه انیماتورهای پیکسار به جزئیات باورنکردنی است. شرکت…

کاریکاتور تلاش برای خندیدن اثر والتر هانل

“آژنگ نیوز”:کاریکاتور تلاش برای خندیدن اثر والتر هانل در سال ۱۳۵۱ خورشیدی منتشر شده است.والتر هانل، کاریکاتوریست آلمانی است که به تصویر کشیدن کارتونهای انتقادی شهرت دارد.این کاریکاتوریست روسی -آلمانی…