دسته: طبیعت

دره خزینه، یکی از شگفت‌انگیز‌ترین مناطق طبیعی ایران در لرستان

“آژنگ نیوز”:دره خزینه، یکی از شگفت‌انگیز‌ترین مناطق طبیعی ایران در لرستان است.در این منطقه آثار معماری و روستاهای قابل توجهی وجود دارد . به عنوان نمونه پل دره خزینه لرستان،…