دسته: طبیعت

آشنایی با کارشناس جمع آوری مغزهای تاریخی در دانشگاه آکسفورد

“آژنگ نیوز”:کارشناس جمع آوری مغزهای تاریخی شغل عجیبی است.مورتون هیوارد یک غرفه‌شناس است که به دیرین‌بیولوژیست در دانشگاه آکسفورد تبدیل شده است. او صدها مغز را جمع آوری کرده است،…