دسته: اقتصاد

تقویم تاریخ ایران،امروز۷خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۷خرداد ماه بدین شرح است: ۷خرداد ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی تصویب شد. ۷خرداد ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم نفت…

تقویم تاریخ ایران،امروز۵خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۵خرداد ماه بدین شرح است: ۵خرداد ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،رئیس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی سوسیالیستی به ریاست کمیته برگزاری جشن های ۲۵۰۰ساله ایران انتخاب شد…

تقویم تاریخ ایران،امروز۱خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۱خرداد ماه بدین شرح است: ۱خرداد ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،بیمارستان و زایشگاه کوروش در خیابان سیروس افتتاح شد. ۱خرداد ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،اساسنامه سازمان غله کشور از…