دسته: مطبوعات

انتشار نخستین شماره فصلنامه تاریخ روستا و روستانشینی در ایران و اسلام

“آژنگ نیوز”:نخستین شماره فصلنامه تاریخ روستا و روستانشینی در ایران و اسلام منتشر شد. صاحب‌امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین لینک نشریه: https://hvri.journals.ikiu.ac.ir/issue_499_500.htm گروه خبر

معرفی مجله “پژوهش‌های ایران‌شناختی به زبان آلمانی”

مجله “پژوهش‌های ایران‌شناختی به زبان آلمانی”؛ مجلۀ مطالعات ایرانی به زبان آلمانی، مجله‌ای است دانشگاهی مشتمل بر پژوهش‌هایی درباره مسائل گوناگون مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران. این مجله با…

سمیناردر مورد سواد رسانه ای و شناخت اطلاعات نادرست

“آژنگ نیوز”:سمینارهای دانشگاهی رومانی  در مورد سواد رسانه ای برگزار شد.جلسات آموزشی این سمیناردر چندین شهر برگزار و بیش از ۱۵۰ جوان را درگیر کرد .بدین ترتیب  یک پروژه دانشگاهی…

انتشاردوفصلنامه” پژوهشنامهٔ مطالعات نسخ خطی”

“آژنگ نیوز”:دوفصلنامه” پژوهشنامهٔ مطالعات نسخ خطی”از سوی آستان قدس رضوی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام منتشر شد.دوره ۱، شماره ۲، شهریور ۱۴۰۲(https://manuscripts.aqr-libjournal.ir/issue_21775_24744.html) عناوین مطالب آسیب‌شناسی کمّی پایان‌نامه‌های دانشگاهی نگارش‌یافته…