دسته: ویدیو

نقد و بررسی فیلم مستند”تخت سلیمان”

نقد و بررسی فیلم مستند”تخت سلیمان” برگزار می شود. زمان:شنبه 13 دیماه 1399 ساعت17 تهیه کننده و کارگردان:پژمان مظاهری پور کارشناس:علیرضا شاه محمد پور منتقد سینمایی:سحر عصر آزاد دبیر جلسه :مجتبی باقر شاهی گروه خبر

مناسبت امروز

از دیروز