دسته: از.دیروز

تقویم تاریخ ایران،امروز۳۱اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۳۱اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۳۱اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،سمینار انستیتو تغذیه و تکنولوژی در تهران برگزار شد. ۳۱اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،کنفرانس اتاقهای بازرگانی ایران در…

تقویم تاریخ ایران،امروز۳۰اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۳۰اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۳۰اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۱ خورشیدی،موافقتنامه بازرگانی ایران وپاکستان از طرف معاونان وزارت بازرگانی دو کشور امضا شد. ۳۰اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ خورشیدی،کانون…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۹اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۹اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۹فروردین ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از طرف مجلس سنا تصویب شد. ۲۹فروردین ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی،نمایشگاه…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۷اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۷اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۸اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،قانون مربوط به دانشجویانی که خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند به تصویب مجلس سنا رسید. ۲۸اردیبهشت…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۷اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۷اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۷اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی،پالایشگاه جدید کرمانشاه افتتاح شد و رسما شروع بکار کرد. ۲۷اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی،شرکت مخابرات ایران با…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۶اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۶اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۶اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،مرحله نهایی مسابقات بین المللی تنیس جام ایران در باشگاه ورزشی شاهنشاهی(انقلاب)برگزار شد. ۲۶اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،ملک…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۵اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۵اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۵اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ خورشیدی،بین دولت ایران و دولت سوئیس قراردادی به منظور همکاری های توریستی به امضاء رسید. ۲۵اردیبهشت ماه سال…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۴اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۴اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۴اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ خورشیدی،پروتکل تفاهمی بین دولت ایران و دولت جمهوری هند در بمبئی به امضاء رسید. ۲۴اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵…