image 39

انتشارکتاب “نهاد پادشاهی در ایران باستان‌ “

  • توسط
  • ۴ ماه قبل
  • دیدگاه غیر فعال شده است

‌ از مجموعهٔ ‌«‌ایران در عهد باستان‌» ، ‌ کتاب “نهاد پادشاهی در ایران باستان‌ “مجموعهٔ مقالات ،زیرنظر تورج دریایی‌ ، منتشرشد.مترجم: مهناز بابایی‌ ‌.ناشر موسسهٔ آبی پارسی‌ انتشارات پل فیروزه‌ ‌ ،چاپاول۱۳۹۹‌،۱۴۱صفحه‌قیمت۴۵۰۰۰تومان‌.

image 39

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

مناسبت امروز

از دیروز