درباره ما

زندگی روزمره آکنده از دانستنی هایی است که برای همه ما آگاهی از آن لازم است. ما تلاش میکنیم به انتشار مطالب و اخبار در خصوص زندگی روزمره اقدام کنیم.مطالبی که موجب افزایش دانش و آگاهی مخاطبان گردد. گرایش اصلی مطالب نیز تاریخ ،ادبیات و دانستنی های روز بویژه در حوزه پیشرفتهای تکنولوژیک است.

مناسبت امروز

از دیروز