- پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

تاریخچه ساعت های شمعی

“آژنگ نیوز”:این تصویری ازساعت های شمعی است که برای مدت معینی تنظیم شده بودند تا بسوزندبا این شمعها . زمانی که می خواستید یادآوری یا زنگ هشدار تنظیم کنید، نیز امکان پذیر بود.

- پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

برای زمانی که نیاز داشتید یک میخ به شمع می چسباندید و زمانی که شمع تا حد معین شده ذوب می شد، میخ ها ازروی شمع می افتادند و صدایی برای اخطار ایجاد می کردند.

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز