image 81

تصویری از یک انتخابات قدیمی

“آژنگ نیوز”:تصویری از یک انتخابات قدیمی، در شهرستانها در سالهای ۱۳۱۰تا ۱۳۲۰ خورشیدی.نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.

image 81

بعد از انقلاب مشروطه مجلس عالی در ایران تشکیل شد و قانون انتخابات را برای برگزاری انتخابات مجلس اول تدوین کرد. پس از آن نیز مجلس دوم شورای ملی تشکیل شدودر سال ۱۲۸۸ نظامنامه انتخابات را تصویب کرد.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز