به گزارش “آژنگ نیوز”کتاب”خود، دیگری و خدا در اندیشهٔ کیرکگور”منتشر شد.مولف: راضیه زینلی، نشر آن‌سو، چاپ اول۱۴۰۰، ۲۷۲ صفحه.

image 203 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

درباره کتاب

می‌توان گفت فردگرایی یکی از ارکان اگزیستانسیالیزم است و کیرکگور اندیشمندی است که سهمی مهم در تبیین فردگرایی در فلسفه مدرن داشت. او همواره در آثارش انسان را به عنوان فردی منفرد می‌نگریست و از این جهت در تقابل با فلسفۀ اجتماعی که تحت تأثیر هگل توسعه یافته بود قرار داشت.

از سوی دیگر به جای توجه نشان دادن به ایده‌ها دل در گرو «آنچه هست» داشت و از این نظر نیز خود را مقابل فلسفۀ هگل می‌دید. از جمله مهم‌ترین مسائل هر فرد انسانی رابطۀ او با خود، دیگری و خدا است.

اگر از منظر کیرکگور به این رابطه‌ها بنگریم سه مسئلۀ مهم و اساسی را پیش روی خود خواهیم دید. هر فرد انسانی ناگزیر است در باب شناخت خود، دیگری و خدا و رابطه‌هایی که در این میان شکل می‌گیرد مسائلی را بازشناسد و در صدد حل و فصل آن‌ها برآید. پژوهش پیش رو نشان می‌دهد کیرکگور در باب این سه موضوع چه آراء و نظریات بدیعی را مطرح کرده است و اگر بخواهیم از منظر او به این سه موضوع بپردازیم مسائل پیش روی ما چه آرایشی خواهند یافت.

گروه رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *