به گزارش “آژنگ نیوز”مدرسه خِرَگرد یا ‌‌غیاثیه از بناهای دوره تیموریان است و در شهرستان خواف، روستای خرگرد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دارای ۴ اﯾﻮان است ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ اﯾﻮان آن ۵/۴ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آنﻫﺎ ١١ ﻣﺘﺮ میﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﺤﻦ ﻣﺮﮐﺰی،اﻃﺎقﻫﺎی ﮔﻨﺒﺪدار وسیعی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪرِّﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﺤﻦ ٢٣ ﺣﺠﺮه ﻏﺮﻓﻪدار در دو ﻃﺒﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

image 75 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

این مدرسه به دستور خواجه غیاث‌‌الدین پیراحمد خوافی که یکی از وزیران سلاطین دوران تیموری بود بنا شده و به همین دلیل غیاثیه نام گرفته است.

مدرسه غیاثیه که یکی از دانشگاه های جهان در قرن نهم بود، در دوره صفویان از رونق افتاد و به خاطره ها پیوست. معمار مدرسه غیاثیه، قوام‌الدین شیرازی است که معمار مسجد گوهرشاد در مشهد و همچنین برخی از بناها در هرات و سمرقند نیز بوده و در میانه ساخت مدرسه غیاثیه از دنیا می‌رود و ادامه کار بر عهده برادرش غیاث‌الدین شیرازی بوده است. بنای مدرسه طبق کتیبه ایوان جنوبی در سال ۸۴۸ قمری به پایان رسیده است.

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *