انتشارکتاب”درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران”

image 41

کتاب”درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران”منتشر شد.نویسنده: کمال اطهاری، نشرنی، چاپ اول ۱۳۹۹، ۱۹۷ صفحه، ۳۲۰۰۰ تومان.

image 41

درباره کتاب

توسعه‌ی پایدار روستایی و در چارچوب آن توسعه‌ی کشاورزی ایران، نیاز به تدوین سرمشقی نوین دارد تا خُرده‌دهقانان را از تله‌ی فضایی فقری که در آن گرفتار آمده‌اند، رهایی بخشد.

در کتاب حاضر، مبتنی بر آخرین پژوهش‌های داخلی و خارجی، پس از آسیب‌شناسی و توان‌سنجیِ سرمشق کهنه‌ی توسعه‌ی کشاورزی و روستایی ایران، که منجبر به وابستگی ۵۶ درصدی امنیت غذایی به خارج، تخریب شدید محیط زیست با بیش‌بهره‌برداری از منابع طبیعی، تغییر فزاینده‌ی کاربری کشاورزی، و مهاجرت رو به رشد و … گشته است،

اصول و جهت‌گیری راهبردی برای انتظام‌بخشی نهادی و سازمان به سرمشق نوین توسعه‌ی کشاورزی و روستایی ارائه شده است.

روش‌شناسی به‌کاررفته در این کتاب، برای تدوین سرمشقی نوین به منظور توسعه‌ی دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیز مفید خواهد بود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.